GrowKit
0,00 

Twój koszyk

Bezpieczne połączenie

Oświadczenie

Treści zawarte na tej stronie internetowej, w których opisane jest działanie grzybków magicznych, ich skład chemiczny i charakterystykę działania itp., mają charakter informacyjny, edukacyjny i służą tzw. redukcji szkód. Treści te nie stanowią zachęty do spożywania i posiadania substancji zakazanych ani do łamania prawa. Celem publikacji tych treści jest jedynie dostarczenie rzetelnej i prawdziwej wiedzy, która może pomóc w zrozumieniu, jak substancje zawarte w magicznych grzybkach działają i jakie mogą stanowić potencjalne skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa.


Szczególnie warte jest podkreślenia, iż na podmiotowej stronie internetowej nie znajdują się treści promujące spożywania substancji zakazanych ani nie ma tam żadnych zachęt do łamania prawa. Podmiot prawny będący właścicielem marki PsiloPoint jako sprzedawca legalnego GrowKitu z grzybnią Psilocybe Cubensis przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i wymaga od swoich klientów, aby również przestrzegali prawa i korzystali z oferowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.


PsiloPoint jako sprzedawca podkreśla, że stara się działać w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Wspiera i promuje edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z substancji psychoaktywnych oraz redukcji szkód z nimi związanych. Każdego klienta, który zdecyduje się na zakup GrowKitu z grzybnią Psilocybe Cubensis, zobligowany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu sklepu.


Celem PsiloPoint jest jedynie dostarczenie produktu o wysokiej jakości, legalnego w Polsce i zgodnego z obowiązującymi przepisami. PsiloPoint jako marka legalnego podmiotu gospodarczego nie toleruje łamania prawa i nie będzie tolerować prób naruszania zasad i regulaminu. Wszystkich klientów zachęcamy do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz do korzystania z GrowKitów z grzybnią Psilocybe Cubensis zgodnie z ich przeznaczeniem.


Ponadto w dobie globalizacji, Internetu, swobody podróżowania i zamieszkania oczywistym jest, że nasze produkty mogą być zakupione przez osoby spoza granic Polski lub docelowo poza Polską przebywające. Wiedza o prawdziwych zamiarach nabywcy GrowKita z grzybnią Psilocybe Cubensis nie jest możliwa do ustalenia. Zakładanie popełnienia przestępstwa jest urągające i niesprawiedliwe. Ponadto oczywiste jest, że klient może w Polsce przebywać tymczasowo i powrócić do swojego stałego miejsca zamieszkania, gdzie uprawa grzybni Psilocybe Cubensis jest legalna. Oczywistym jest również, że zakup grzybni Psilocybe Cubensis nie musi wiązać się z uprawą, tym bardziej w okresie, w którym mykologia jako nauka staje się coraz bardziej popularna. Zgodnie z prawem handlowym gdzie zakup stanowi akt prawny w będący de facto umową kupna-sprzedaży wymagamy przestrzegania naszego regulaminu, w którym jasno jest zaznaczone, że nabywca dokona wszelkich starań, by na terenie Polski (lub kraju, w którym jest to zabronione) grzybnią manipulować w taki sposób, by nie doprowadzić do owocnikowania grzybni, a nie przestrzeganie tego punktu wymusza uchylenie się przez od sprzedaży."
lockusercartmagnifiercrossmenu