GrowKit
0,00 

Twój koszyk

Bezpieczne połączenie

Magiczne Grzybki bezpieczeństwo

Odpowiedzialność prawna

Zgodnie z Art. 62. (Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych) - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Art. 54 tejże ustawy, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, do których zaliczają się Magiczne Grzybki (z powodu zawartości psylocybiny), jest zabronione. Karą za nieprzestrzeganie artykułów tej ustawy jest pozbawienie wolności do lat 3. W przypadku posiadania ilości „znacznej” kara może wynieść 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli ilość posiadania substancji zabronionej jest znaczna lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, kara może wynieść nie mniejszej niż 3 lata.

Dalszy tekst kierowany jest do osób, które przebywają na terenie kraju gdzie posiadanie psychodelików lub uprawa Magicznych Grzybków jest dozwolona.
logo PsiloPoint czarne
logo PsiloPoint czarne
Magiczne Grzybki (grzyby psylocybinowe) należące do grupy psychodelików klasycznych stanowią obecnie przedmiot obiecujących badań naukowych w obszarze zdrowia psychicznego w dziedzinie walki z depresją, z uzależnieniami, PTSD oraz w obszarze związanym z życiem społecznym. Nie mniej pozytywne wyniki badań pochodzą z placówek badawczych, gdzie ich stosowanie jest kontrolowane przez specjalistów w odpowiednich i bezpiecznych warunkach. Stosowanie psychodelików w niewłaściwy sposób może stanowić zagrożenie, w skrajnych przypadkach nawet zagrożenie życia. Aby zminimalizować ryzyko niepożądanych reakcji warto zapoznać się z poniższym tekstem.

Wstęp

Grzyby psylocybinowe mają bardzo dużą moc zmiany stanu świadomości. Tego faktu nie wolno lekceważyć.

Zwykliśmy przebywać w stanie świadomości, który dobrze znamy. Wiemy jak się w nim poruszać, zachowywać, wiemy jak reagować, czego się spodziewać. Od dzieciństwa uczymy się zachowań, które pozwalają nam czuć się bezpiecznie i stabilnie w różnych sytuacjach.

Magiczne Grzybki zmieniają stan naszej świadomości i sprawiają, że postrzegamy rzeczywistość w inny sposób. Mogą one odsłonić nam nowe perspektywy i elementy rzeczywistości, które wcześniej były dla nas nieznane lub niedostrzegalne. Jednak taka zmiana świadomości może być trudna i nieprzewidywalna.

Jeśli zamierzamy przyjmować substancje zmieniające świadomość, musimy pamiętać, że wkraczamy w obszar nieznany, dlatego powinniśmy zachować względną ostrożność.

Nie tyczy się to tylko psychodelików, bo przecież podobne eksplorowanie nowego stanu świadomości miało miejsce z pierwszym spożyciem alkoholu, gdzie nie jeden czy nie dwóch użytkowników nie było odpowiednio na nowe doświadczenie przygotowanych.
logo PsiloPoint czarne
logo PsiloPoint czarne

Poszerzona świadomość

O ile w przypadku alkoholu mamy do czynienia z zaburzeniem i ograniczeniem świadomości, gdzie w miejsce odpowiedzialnego za racjonalne myślenie prawidłowo działającego płatu czołowego, pojawiają się bezwiedne, nieświadome procesy zachowawcze bazujące na pierwotnych obszarach mózgu, o tyle psychodeliki poszerzają naszą świadomość, co daje nam nowe spojrzenie na rzeczywistość. Takie działanie może być korzystne dla rozwoju osobistego, ponieważ pozwala nam na głębsze zrozumienie siebie i otaczającego nas świata.

Wyjaśnienie stanu poszerzonej świadomości może być trudne, bo nie istnieje znana nam jednolita definicja samej świadomości jako takiej. W tym wypadku próbując określić świadomość, możemy posłużyć się stwierdzeniem „wiem kim jestem, gdzie jestem, co robię i czego się spodziewać”. W stanie poszerzonej świadomości, mechanizmy analizowania i spostrzegania i wrażliwości na bodźce zewnętrzne uaktywnione są w stopniu bardzo wysokim, a więc „wiem kim jestem, gdzie jestem, co robię i czego się spodziewać” może być rozbudowane o obszary, w których nie czujemy się pewnie i potrzebujemy na nowo wyrobić sobie w nich poczucie pewności siebie.

Przykład praktyczny

W stanie poszerzonej świadomości bodźce zmysłowe takie jak brzęczenie komara, czy dźwięk tłuczonego szkła itp., mogą stać się przedmiotem intensywnej analizy i źródłem powstania głębokich emocji. Pochłonięcie przez te bodźce lub ich emocjonalne przeżywanie może spowodować, że inne zdarzenia i bodźce, które nas otaczają, staną się mniej istotne i mogą być ignorowane. Zmiany w spostrzeganiu czasu i przestrzeni oraz stany euforii lub lęku, które również mogą się pojawić, mogą dodatkowo wzmocnić takie doznania.

W takim stanie, znajdując się w niesprzyjającej lub wymagającej normalnego stanu świadomości sytuacji, możemy być tak pochłonięci analizowaniem bodźców, że prawidłowa i obiektywna ocena sytuacji może okazać się niemożliwa. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, skupieni na analizowaniu brzmienia naszych kroków, możemy nie zauważyć sygnału świetlnego lub zbagatelizować jego znaczenie i nie zatrzymać się na czerwonym świetle. W takim wypadku poszerzona świadomość zamiast być dla nas pożytkiem może stać się zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa.
logo PsiloPoint czarne
PsiloPoint Logo

Set&Setting

Miejsce i otoczenie w jakim Magiczne Grzybki są przyjmowane, mają istotne znaczenie. Przebywanie w dobrze znanym, bezpiecznym, przewidywalnym miejscu jest ważne, ale to nie jedyny czynnik, który może pomóc w bezpiecznym przejściu przez to doświadczenie i uczynieniu go pożytecznym. Dobrym pomysłem jest w takim wypadku obecność doświadczonej osoby lub terapeuty, która poświęci tobie pełną uwagę. Możesz wówczas liczyć na to, że w przypadku zaistnienia trudności i nieprzewidzianych okoliczności, osoba towarzysząca zadba o twoje bezpieczeństwo i naprowadzi ciebie z powrotem na tory spokojnego przeżywania doświadczenia.

Tak oto doszliśmy do jednego z dwóch głównych elementów, jakimi są nastawienie i otoczenie tzw. Set&Setting.

W kontekście używania Magicznych Grzybków, pojęcie "nastawienie" oznacza mentalne i emocjonalne przygotowanie do ich przyjęcia. Nastawienie ma bezpośredni wpływ na doświadczenia związane z ich zażyciem, dlatego może ono znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo. Ważne jest, aby być w dobrym nastroju oraz mentalnie i emocjonalnie przygotowanym na doświadczenie. Nastawienie powinno sprzyjać otwartości na doświadczenia i skupieniu się na chwili obecnej. Oczywiście, ważne jest również, aby upewnić się, że jest się w stanie psychicznej i fizycznej gotowości.

Osoba przyjmująca psychodeliki powinna być świadoma tego, że doświadczenia, które na nią czekają, mogą być intensywne i niezwykłe. Może to oznaczać, że wizje lub zamiany spostrzegania wizualnego, a także silne emocje, takie jak radość lub strach. Dlatego też ważna jest wcześniejsza edukacja związana z tymi zagadnieniami i gotowość na tego typu doświadczenia.

Równie ważne jest, by być w dobrym stanie zdrowia fizycznego i unikać zażywania psychodelików, jeśli cierpi się na schorzenia lub choroby psychiczne, które mogą zostać pogłębione, co więcej w przypadku chorób ukrytych, te mogą się uzewnętrznić.

Spożywanie Magicznych Grzybów powinno wiązać się również z unikaniem przyjmowania innych substancji, takich jak alkohol lub narkotyki, które mogą zaburzyć ich psychodelików lub zwiększyć ryzyko niepożądanych sytuacji lub doznań.

Nastawienie jest więc ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo przezywania doświadczenia jakie oferują Magiczne Grzybki. Zdecydowanie najmniej bezpiecznym nastawieniem jest podejście lekceważąco ignoranckie, gdzie są one traktowane jako używka.

W kwestii nastawienia warto jeszcze wspomnieć o intensywnych stanach emocjonalnych, jakie mogą wynikać z prozy życia. Utrata bliskiej osoby czy śmierć członków najbliższej rodziny, rozwód, zdrada czy silne lęki mogą spowodować, że przechodzenie przez doświadczenie psychodeliczne w poszerzonym stanie świadomości przy obecności tak głębokich przeżyć jest niezalecane, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na jego przebieg. Może nastąpić nasilenie negatywnych emocji lub myśli, zaburzenie równowagi emocjonalnej i jej pogłębienie, co może prowadzić do zaostrzenia depresji, lęku, gniewu lub innych obecnych intensywnych stanów emocjonalnych. Takie doświadczenie może być trudne do zniesienia i kontroli. Ponadto, osoby przechodzące przez tak intensywne stany emocjonalne podczas doświadczenia psychodelicznego i poszerzonej świadomości mogą mieć trudności z oceną sytuacji i swojego stanu, co może prowadzić do podjęcia ryzykownych decyzji.

Dawka

Ostatnim istotnym element w kontekście bezpiecznego postępowania z omawianymi substancjami jest dawka.

Dawka ma istotny wpływ na przebieg doświadczenia oraz jego bezpieczeństwo, oraz na to, czy zostaną odnotowane jakiekolwiek pozytywne efekty terapeutyczne. Każdy organizm jest inny i każdy posiada indywidualną tolerancję i może reagować na psychodeliki w różny sposób, dlatego ważne jest, aby indywidualnie dobrać odpowiednią dawkę zaczynając od niskiej, by z czasem stopniowo ją zwiększać. Przyjęcie zbyt dużej dawki może wiązać się z całkowitą utratą kontroli i poczuciem zagubienia, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowia lub życia.
PsiloPoint Logo
lockusercartmagnifiercrossmenu